על "קנדיד" מאת וולטר

"אם מוציאים מחדש קלאסיקה, טוב שזה קנדיד" (יוני 2006, "הארץ" ספרים)

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=713588&contrassID=2&subContrassID=12&sbSubContrassID=0